Financiranje projekata rodne ravnopravnosti putem programa EK: Građani, ravnopravnost, prava i vrijednosti

 eu flag

Europska komisija usvojila je program Građani, ravnopravnost, prava i vrijednosti (CERV work programme) od 2021. do 2022. godine. CERV program pruža mogućnost financiranja u područjima pravde i temeljnih prava, a radni program 2021. - 2022. financirat će akcije koje promiču anti-diskriminaciju i rodnu ravnopravnost, prava djeteta, europsko sjećanje, demokratski i građanski angažman, kao i suzbijanje rasizma i rodno uvjetovanog nasilja. 

Nove akcije unutar područja Unija vrijednosti ojačat će zaštitu i promicanje vladavine prava i demokratski dijalog, transparentnost te dobro upravljanje kroz podršku, osnaživanje i izgradnju kapaciteta organizacija civilnog društva u promicanju vrijednosti i prava na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i transnacionalnoj razini.

ŠTO se može prijaviti? Velik je broj aktivnosti koje se mogu prijaviti – treninzi, jačanje kapaciteta, razmjena dobrih praksi, podizanje svijesti i medijske kampanje te istraživanja i studije.
TKO se može prijaviti? Tijela javne vlasti i organizacije u državama članicama EU.
KADA su moguće prijave? Na portalu Funding & tender opportunities uskoro će biti objavljeni pozivi za predaju aktivnosti s naznačenim rokom.

Poziv za projektne prijedloge prevencije i suzbijanja rodno uvjetovanog nasilja i nasilja nad djecom (Call for proposals to prevent and combat gender-based violence and violence against children) koji adresiraju sljedeće prioritete:

  • Rano otkrivanje, prevencija, zaštita i/ili podrška ženama, djeci, mladima i LGBTIQ žrtvama ili potencijalnim žrtvama nasilja s posebnim naglaskom na situaciju nastalu pandemijom bolesti COVID-19
  • Prevencija rodno-uvjetovanog nasilja kroz adresiranje maskuliniteta i angažmana muškaraca i mladića na temama rodne ravnopravnosti

Poziv za projektne prijedloga za četverogodišnje okvirno partnerstvo za podršku europskim organizacijskim mrežama, organizacijama civilnog društva aktivnima na EU razini i europskim “think-thankovima” u području Unije vrijednosti (Call for proposals for 4-year framework partnership agreements to support European networks, civil society organisations active at EU level and European think tanks in the areas of Union values) te Operativne potpore za partnere aktivne unutar područja Unije vrijednosti (Operating grants to framework partners active in the area of Union values).

 

 

 

Kontaktirajte nas

  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  +385 20 312 714
  +385 20 312 715
  Branitelja Dubrovnika 41,
     20000 Dubrovnik
Obavještavamo Vas kako ova stranica koristi kolačiće (cookies) u svrhu funkcionalnosti naše web stranice, kvalitetnijeg postavljanja našeg sustava i bolje prezentacije.