Digitalna pristupačnost

Izjava o digitalnoj pristupačnosti 

Regionalna razvojna agencija Dubrovačko – neretvanske županije – DUNEA, OIB: 59914845989, Dubrovnik, Branitelja Dubrovnika 41 (dalje u tekstu: Regionalna agencija DUNEA) obvezna je osigurati pristupačnost svojih mrežnih lokacija u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19, dalje u tekstu: Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja)

Ova Izjava o digitalnoj pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu stranicu www.dunea.hr

STATUS USKLAĐENOSTI

Mrežna stranica www.dunea.hr je djelomično usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja zbog dolje navedenih nesukladnosti.

NEPRISTUPAČNI SADRŽAJ:

Sljedeći sadržaji su neprimjenjivi u kontekstu minimalnih zahtjeva Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja obzirom da se radi o elementima koji se svakako ne koriste u radu te objavama na mrežnim stranicama Regionalne agencije DUNEA:

- Tablice (table element) koriste se isključivo za prikaz tabličnih podataka, a ne za postizanje vizualnog rasporeda elemenata na stranici - Regionalna agencija DUNEA ne koristi tablice u svom radu putem mrežnih stranica i programskih rješenja;

-  Tablice sadrže naslov tablice u elementu caption, a naslovi stupaca definirani su pomoću elementa th. - Regionalna agencija DUNEA ne koristi tablice u svom radu putem mrežnih stranica i programskih rješenja;

-  gumbi na audio i video zapisima imaju kratak tekstualni naziv na hrvatskom jeziku i jasno označavaju danu funkcionalnost gumba – autori audio/video zapisa povezivih s objavama Regionalne agencije DUNEA najčešće su drugi subjekti, odnosno iste ne izrađuje DUNEA, a i ne ugrađuju se kao video/audio zapisi na mrežnoj stranici agencije već kao poveznice na vanjski sadržaj. Objave Regionalne agencije DUNEA sadržavaju jasne poveznice na audio/video zapise predmetnih subjekata te za iste nema mogućnosti unošenja navedenog tekstualnog naziva/ označavanja funkcionalnosti gumba; 

-  audio i video zapisi moraju biti snimljeni ili izvedeni u stereo tehnici ukoliko je riječ o glazbenom dijelu ili je audio zapisom potrebno prenijeti atmosferu. Audio zapis govora može biti snimljen u mono tehnici, pri čemu je potrebno voditi računa da se mono zapis šalje podjednako u oba stereo kanala. Prilikom snimanja audio i video zapisa koji sadržavaju govor, zvukove i/ili glazbu, treba voditi računa da ostali zvukovi ne narušavaju čujnost govora – autori audio/video zapisi povezivih s objavama Regionalne agencije DUNEA su najčešće drugi subjekti. Objave Regionalne agencije DUNEA sadržavaju poveznice na audio/video zapise predmetnih subjekata te za iste nema mogućnost korigiranja tehnike snimanja navedenih snimaka (mono, stereo);

-  jasno su označeni bljeskajući elementi koji mogu izazvati smetnje kod osoba s poremećajem senzorne integracije i drugim neurološkim smetnjama - Regionalna agencija DUNEA ne koristi bljeskajuće elemente u svom radu putem mrežnih stranica i programskih rješenja;

-  veličina ikona u mobilnim aplikacijama, zajedno s prostorom oko njih, koje se aktiviraju dodirom prsta, mora biti minimalno 48 x 48 dp9, a međusobna udaljenost tih klikabilnih elemenata, kao i njihova udaljenost od teksta, minimalno 8 dp - Regionalna agencija DUNEA ne primjenjuje navedeni vid rada u mobilnim aplikacijama;

-  kada se koriste drag and drop elementi postoji i alternativni način izvršavanja akcije (primjerice, dvostrukim klikom na element) - Regionalna agencija DUNEA ne koristi „drag and drop“ elemente putem svojih mrežnih stranica i programskih rješenja;

- nema ograničenog vremena za unos podataka, ako to nije neophodno. - Regionalna agencija DUNEA putem mrežnih stranica i programskih rješenja inače ne koristi vremensko ograničenje za unos podataka;

---------

Sljedeći sadržaji su djelomično primjenjivi u kontekstu minimalnih zahtjeva Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja što se tiče Regionalne agencije DUNEA:

-  slike i složene slike (npr. grafovi i dijagrami) imaju opis na hrvatskom jeziku koji sadržava najvažnije informacije o onome što slika prikazuje. Objašnjenje funkcije slike je važnije (ako funkcionalnost postoji) i nalazi se na početku opisa (primjerice, slika predstavlja poveznicu na adresu elektroničke pošte), a nakon funkcije slijedi sadržaj – slike i složene slike u alt atributu sadrže tražene informacije.

-   tekst u obliku slikovnih datoteka se ne koristi - Regionalna agencija DUNEA putem svojih redovitih objava obvezna je ispoštovati sve zadane odredbe vidljivosti koji su pretpostavljeni po pojedinom projektu, a koje ujedno su zahtijevani po izvorima financiranja predmetnih projekata (npr. EU sufinanciranje). Nastavno na to, vizualni identiteti koji su obvezujući po pojedinom projektu ne smiju biti izmijenjeni ni u kom slučaju kako se ne bi dovelo u pitanje prihvatljivost troškova povezivih po pojedinoj projektnoj objavi. Navedeno podrazumijeva kako postoje i određeni vizualni identiteti koji u svom samom dizajnu sadržavaju i pojedine dodatne informacije o samom projektu (naziv/slogan projekta, izvor financiranja, itd). Neovisno o tome, Regionalna agencija DUNEA će, kao što je praksa nalazila dosada, u narativnim dijelovima svojih objava isticati sve povezive podatke koje su ujedno sadržane u pojedinom vizualnom identitetu za pojedini projekt.

-  kretanje kroz digitalni sadržaj i njegovo korištenje omogućeno je korištenjem samo tipkovnice - Regionalna agencija DUNEA putem svojih mrežnih stranica i programskih rješenja omogućuje kretanje vertikalno kretanje putem tipkovnice (koristeći smjerokaze, pageUp, PageDown ili funkciju 'Tab'). Ocijenjeno je kako nije potrebno dodatno prilagoditi pristupačnost mrežnih stranica i programskih rješenja u ovom kontekstu. U slučaju relevantnog interesa od strane korisnika mrežnih stranica i programskih rješenja, dodatno će se prilagoditi navedeni digitalni sadržaj za potrebe korištenja putem tipkovnice.

-  izbornik i/ili podizbornik je fiksan element koji se aktivira klikom/dodirom, a ne prelaskom pokazivača preko njega – izbornici su napravljeni u jednoj razini, dok su podkategorije glavne razine napravljene na stranici kojoj se pristupa s glavne razine te se time izbjegla uporaba klasičnih podizbornika

PRIPREMA IZJAVE O DIGITALNOJ PRISTUPAČNOSTI:

Ova Izjava pripremljena je dana 22. rujna 2020. godine.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Regionalne agencije DUNEA.

Ova Izjava posljednji je put revidirana dana 22. rujna 2020. godine.

POVRATNE INFORMACIJE I PODACI ZA KONTAKT:

Molimo korisnike mrežne stranice da obavijeste Regionalnu agenciju DUNEA ako primijete neusklađen sadržaj, odnosno propuste u vezi usklađivanja sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja, te u slučaju traženja informacija i sadržaja koji nije pokriven opsegom primjene predmetnog zakona.

Sve gore navedene obavijesti i upite mogu se poslati:

elektroničkom poštom na: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

telefonom na broj: 385 20 312 714 ili

poštom na adresu: Regionalna razvojna agencija Dubrovačko – neretvanske županije – DUNEA, Branitelja Dubrovnika 41, 20 000 Dubrovnik 

Regionalna agencija DUNEA odgovorit će u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti odnosno zahtjeva ili će u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

INSPEKCIJSKI NADZOR:

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika. Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15).

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje (web stranica www.pristupinfo.hr )

putem elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

telefonom na broj +385 1 2099 115 ili

poštom na adresu: Povjerenik za informiranje, Trg žrtava fašizma 3, 10000 Zagreb

 

Kontaktirajte nas

  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  +385 20 312 714
  +385 20 312 715
  Branitelja Dubrovnika 41,
     20000 Dubrovnik
Obavještavamo Vas kako ova stranica koristi kolačiće (cookies) u svrhu funkcionalnosti naše web stranice, kvalitetnijeg postavljanja našeg sustava i bolje prezentacije.