Upravljanje regionalnim razvojem

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije nositelj je politike ravnomjernog regionalnog razvoja. Cilj je dodatno razvijati slabije razvijena područja u RH i tako smanjiti regionalne razvojne nejednakosti u Republici Hrvatskoj. Jedinice regionalne samouprave ključni su nositelji razvoja na regionalnoj razini te s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja na svim razinama u Republici Hrvatskoj te poboljšanja realizacije projektnih ideja unutar nacionalnog registra/mreže projekata, sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 147/14, 123/17 i 118/18), osnivaju regionalne agencije kao Regionalne koordinatore razvoja za područje Dubrovačko-neretvanske županije.

Za aktivnosti koordinacije regionalnog razvoja u Regionalnoj razvojnoj agenciji DUNEA zadužen je Odjel za pripremu i provedbu strateških dokumenata i programa koji stručno obrađuje pitanja iz područja pripreme i provedbe strateških dokumenata i aktivno surađuje s nositeljem izrade, odnosno provedbe, strateških i planskih dokumenata u postupku vrednovanja politike regionalnoga razvoja.

Aktivnosti koordinacije regionalnog razvoj i strateškog planiranja:

- Koordiniramo proces izrade Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027. godine te sudjelujemo u izradi drugih strateških i razvojnih dokumenata. Zaduženi smo za praćenje provedbe Plana razvoja i za godišnje izvještavanje o procesu provedbe ministarstvu nadležnom za regionalni razvoj;

- U sklopu navedenih aktivnosti unosimo i ažuriramo razvojne projekte Dubrovačko-neretvanske županije u Središnji informacijski sustav za strateško planiranje i upravljanje razvojem Republike Hrvatske (SPUR) – nacionalni registar projekata;

- Obavljamo administrativne i stručne poslove za potrebe rada županijskog partnerstva i sudjelujemo u radu partnerskih vijeća statističkih regija Republike Hrvatske;

- Surađujemo s ostalim regionalnim koordinatorima razvoja u Republici Hrvatskoj, pružamo tehničku podršku jedinicama lokalne samouprave u pripremi i provedbi projekata i provodimo aktivnosti usklađenosti dokumenata strateškog planiranja razvoja Županije s hijerarhijski višim dokumentima;

- Surađujemo s ministarstvom nadležnim za regionalni razvoj i svim ostalim relevantnim dionicima na poslovima strateškog planiranja i upravljanja razvojem za područje Županije;

Prateći dokumenti – zakonska regulativa:

-      Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske

-      Strategija regionalnoga razvoja Republike Hrvatske do kraja 2020. godine

-      Zakon o strateškom planiranju i upravljanju razvojem

-      Uredba o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

-      Smjernice za izradu županijskih razvojnih strategija – 2015.

-      Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti

-      Odluku o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti

-      Uredba o načinu ustrojavanja, sadržaju i vođenju središnjeg elektroničkog registra razvojnih projekata

-      Središnji informacijski sustav za strateško planiranje i upravljanje razvojem - registra razvojnih projekata RH

-      Pravilnik o upisniku regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija

 

 

Kontaktirajte nas

  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  +385 20 312 714
  +385 20 312 715
  Branitelja Dubrovnika 41,
     20000 Dubrovnik
Obavještavamo Vas kako ova stranica koristi kolačiće (cookies) u svrhu funkcionalnosti naše web stranice, kvalitetnijeg postavljanja našeg sustava i bolje prezentacije.