Poziv na dostavu prijava za sudjelovanje u postupku pred-odabira unaprijed određenih prijavitelja te prioritiziranih i integriranih projektnih prijedloga u svrhu provedbe teritorijalne strategije za područje otoka DNŽ

poziv 3012

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) objavilo je Poziv na dostavu prijava za sudjelovanje u postupku pred-odabira unaprijed određenih prijavitelja te prioritiziranih i integriranih projektnih prijedloga u svrhu provedbe teritorijalne strategije za područje otoka Dubrovačko-neretvanske županije.

Prihvatljivi prijavitelji:

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S)

Javna poduzeća

Trgovačka društva u javnom vlasništvu

Vatrogasne organizacije

Civilna zaštita

Turističke zajednice 

Javne ustanove

Prihvatljivi prijavitelji ujedno mogu biti i partneri na drugim projektima, a partneri mogu biti još regionalni koordinator, organizacije civilnog društva i vjerske zajednice. U provedbi projekta predviđeno je da uz nositelja projekta sudjeluje barem jedna partnerska organizacija.

Dopuštena su najviše 2 projektna prijedloga po istom prijavitelju dok broj sudjelovanja u  projektima u svojstvu partnera nije ograničen.

Prihvatljivost projektnih prijedloga:

Glavne aktivnosti i rezultati projekta moraju biti ostvareni na otoku/otocima;

Projekt doprinosi mjerama TS-a koje se financiraju iz ITP-a, RSO 5.2.;

Projektne aktivnosti moraju biti usmjerene na najmanje dva prihvatljiva područja ulaganja:

 • revitalizaciju javno-društvene infrastrukture na otvorenom i zatvorenom te ostale infrastrukture namijenjene javnoj uporabi, uključujući obnovu i opremanje infrastrukture za djelovanje pružatelja socijalnih usluga u zajednici i organizacija civilnog društva (osim ustanova za smještaj, skrb o starijim osobama, djecu, osobe s invaliditetom, sigurne kuće i sl.), uređenje i obnovu drugih javnih prostora na kojima se građani okupljaju, zadržavaju i borave (uključujući trgove, ulice, parkove, sportsko-rekreativnu infrastrukturu otvorenog i zatvorenog tipa i sl.)
 • ulaganje u fizičku obnovu i revitalizaciju objekata kulturne baštine te kulturno-turističkih lokacija, valorizaciju i digitalizaciju pokretne kulturne baštine otoka, poput muzejskih i knjižničnih zbirki, organizaciju raznih događanja s ciljem promocije kulturne baštine i lokalnih običaja i informiranja lokalnog stanovništva o očuvanju kulturne baštine i običaja, očuvanje tradicionalnih umijeća, obrta i običaja koji su najizloženiji preobrazbi ili nestanku
 • ulaganje u razvoj zelene i plave infrastrukture, u mreži Natura 2000, ali i izvan tih područja, podrazumijeva mjere zaštite, obnove i održivog korištenja prirodne baštine, mjere zaštite i obnove ugroženih i rijetkih stanišnih tipova i vrsta (kako na kopnenom dijelu otoka, tako i u moru) obnovu parkova i šuma, izgradnju i obnovu suhozida i dr., postavljanje ekološki prihvatljivih sidrišta, akcije čišćenje morskih i obalnih staništa od otpada antropogenog podrijetla, sanaciju lokvi i dr., a sve u skladu s mjerama PAO za mrežu Natura 2000.
 • uspostavljanje i unaprjeđenje sustava nadzora i praćenja radi smanjenja rizika od požara i ostalih prirodnih katastrofa uzrokovanih klimatskim promjenama (npr. suše, oluje) s posebnim naglaskom na jačanje kapaciteta i operativne spremnosti vatrogastva i civilne zaštite
 • ulaganje u poduzetničku infrastrukturu i podršku, poput izgradnje ili obnove poslovnih zona i poduzetničkih potpornih institucija (npr. inkubatora i co-working prostora)
 • ulaganje u energetsku učinkovitost i poticanje korištenja obnovljivih izvora energije prilikom revitalizacije objekata javne namjene i njihovog stavljanja u funkciju odnosno ulaganja u cjelovitu energetsku obnovu više javnih zgrada (javna uprava, škole, bolnice itd.), uz primjenu jednog ili više pametnih i energetski učinkovitih rješenja na javnim površinama.
 • Projekt u trenutku prijave ne smije biti fizički niti financijski završen (u slučaju projekta koji uključuje poduzetničku infrastrukturu, zbog pravila o dodjeli državnih potpora, projekt ne smije niti započeti prije dana potpisa ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava). Minimalan iznos bespovratnih sredstava po projektu koji se prijavljuje u okviru Poziva za pred-odabir iznosi 350.000 EUR.  Otočno partnerstvo daje suglasnost na zaprimljeni popis mogućih prijavitelja i projektnih prijedloga.
 • Postupak prijave:
 • Prijave na Poziv šalju se isključivo e-mailom na adresu elektroničke pošte Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. u roku od 14 dana od objave poziva na stranicama DNŽ, odnosno najkasnije do 11. ožujka 2024. Prijave pristigle nakon 11. ožujka 2024. neće biti uključene u evaluaciju.
 • Prihvatljivi prijavitelj za vrijeme trajanja Poziva za pred-odabir (a najkasnije do 08. ožujka 2024.) može postavljati pitanja vezana uz Poziv elektroničkim putem na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .Potrebna dokumentacija te sam postupak prijave za pred-odabir Dubrovačko-neretvanskoj županiji naveden je na sljedećoj poveznici.
 • TP vidljivost

Kontaktirajte nas

  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  +385 20 312 714
  +385 20 312 715
  Branitelja Dubrovnika 41,
     20000 Dubrovnik
Obavještavamo Vas kako ova stranica koristi kolačiće (cookies) u svrhu funkcionalnosti naše web stranice, kvalitetnijeg postavljanja našeg sustava i bolje prezentacije.