U IZBORU ZA NAJ EU PROJEKT Kontrola prodora slane vode u dolini Neretve uz mjere za spas poljoprivrede i turizma

most neretva

Monitoring prodora slane vode u obalne vodonosnike i testiranje pilot projekata za prevenciju prodora soli- MoST jedan je od projekata prijavljen od strane Regionalne razvojne agencije Dubrovačko-neretvanske županije - DUNEA u izbor za najbolji EU projekt unutar kategorije Doprinos znanosti i inovacijama.

Hrvatska i Italija značajno su izložene prodoru slane vode u obalnim regijama s ozbiljnim posljedicama na poljoprivredne aktivnosti i turizam što može prerasti u popriličan problem u relativno kratkom vremenu. U cilju rješavanja ovog problema, projekt MoST je kroz monitoring prodora slane vode u regijama na obali Jadranskog mora u Hrvatskoj na donjim tokovima rijeke Neretve u Hrvatskoj, te rijeke Po u Italiji procijenio, predložio i testirao odgovarajuće protumjere. U našoj zemlji projekt se provodio na području doline Neretve u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, od početka 2019. do sredine prošle godine. Ukupna vrijednost projekta bila je 2.598.608 eura, iznos isplaćenih bespovratnih sredstava 99.067,01 euro, dok su vlastita sredstva bila 17.482,42 eura.

Sveučilište u Padovi bilo je nositelj projekta, a partneri Nacionalno vijeće za istraživanja (IT), Upravno tijelo za sanaciju zemljišta – Adige Euganeo (IT), Regija Veneto (IT), Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu, Hrvatske vode i Regionalna agencija DUNEA (RH)  Projekt se provodio u dvije glavne faze. Prva faza obuhvaćala je detaljno prikupljanje podataka na dva prethodno spomenuta lokaliteta i geofizička istraživanja. U drugoj fazi se na pilot lokacijama testirala učinkovitost mogućih protumjera kako bi se ograničio i/ili ublažio prodor slane vode.

most1

Projekt MoST je iznimno bitan za budućnost doline Neretve jer projektni rezultati predstavljaju važan korak u poboljšanju kvalitete podzemnih voda i rješavanju problema zaslanjenosti poljoprivrednog tla u dolini Neretve. U sklopu projektnih aktivnosti odrađena su zračna snimanja zaslanjenosti podzemnih voda i poljoprivrednih površina. Riječ je o neinvazivnoj geofizičkoj metodi istraživanja i tehnologiji koja nije štetna kako po objekte tako ni po ljudsko zdravlje, a koja se provodi niskim preletom helikopterom (20-40 m iznad tla).Također vrlo bitno je naglasiti da se ovakva vrsta istraživanja s ovom tehnologijom prvi put radila u Hrvatskoj.

Rezultati projekta uključuju dva monitoring sustava, po jedan u Hrvatskoj i Italiji. Sustavi će mjeriti obilježja cirkulacije podzemnih voda koji su posebno namijenjeni za monitoring prodora slane vode u slatku vodu. Na temelju laboratorijskih ispitivanja i numeričkog modeliranja koje su hrvatski partneri odradili izrađen je dokument ‘‘Plan prilagodbe od štetnog djelovanja morske vode u dolini Neretvi" koji sadržava izrađene smjernice za aktivnosti povezane s ublažavanjem prodora slane vode. Tijekom projektnog razdoblja hrvatski projektni partneri razvili su i pustili u upotrebu web i mobilnu aplikaciju kako bi omogućili uvid u realnom vremenu parametara površinskih i podzemnih voda kao što su: Piezometrijska razina, temperatura i električna provodljivost.

Ideja razvoja aplikacije temelji se na činjenici da ti podaci budu dostupni korisnicima zemljišta, poljoprivrednicima, građanima, dionicima i drugim ciljnim skupinama zainteresiranima za ovaj proizvod.

Rezultati projekta MoST predstavljaju podlogu za donošenje odluka i poboljšanja u planskom upravljanju na području Dubrovačko-neretvanske županije (dolina Neretve). Kako bi se osigurala mogućnost održivog upravljanja vodnim tijelima unutar projektnog područja doline Neretve i pouzdanog donošenja odluka temeljen na konceptu "uzrok – rješenje", ovdje se osigurava uvid u procese koji vode prema raspoloživoj bazi podataka koja omogućava relevantne i ažurne zaključke o intruziji morske vode i ublažavanje posljedica u projektnom području.

Nakon završetka projekta MoST odobren je projekt SeCure (nastavak na MoST) s ciljem da se maksimiziraju glavni ishodi i iskustva projekta MoST te da se dodatno prate zaslanjenosti poljoprivrednih površina na području doline Neretve.

 

Kontaktirajte nas

  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  +385 20 312 714
  +385 20 312 715
  Branitelja Dubrovnika 41,
     20000 Dubrovnik
Obavještavamo Vas kako ova stranica koristi kolačiće (cookies) u svrhu funkcionalnosti naše web stranice, kvalitetnijeg postavljanja našeg sustava i bolje prezentacije.