Vlada RH poslala na prvo čitanje u Hrvatski sabor 5 zakona i donijela 3 odluke iz resora poljoprivrede

Prikaz loptica spojenih

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. prosinca 2020. godine utvrdila Nacrte prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi, Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom i Zakona o veterinarstvu, kao i Nacrte prijedloga zakona o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja te zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja.

Također, doneseni su Program potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19 i Program privremene izvanredne mjere potpore za očuvanje likvidnosti proizvođača tovnih svinja u RH, kao i Odluka o popisu iskrcajnih mjesta za ribarska plovila koja obavljaju gospodarski ribolov na moru. 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi 
Nacrtom prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi potrebno je osigurati pretpostavke za primjenu Uredbe (EU) br. 2019/787 o definiranju, opisivanju, prezentiranju i označivanju jakih alkoholnih pića, upotrebi naziva jakih alkoholnih pića u prezentiranju i označivanju drugih prehrambenih proizvoda, zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla za jaka alkoholna pića, upotrebi etilnog alkohola i destilata poljoprivrednog podrijetla u alkoholnim pićima. Nadalje, u nacionalni pravni sustav na odgovarajući način prenose se odredbe kojima se uređuje sprječavanje nastajanja otpada od hrane. Normativnim intervencijama u prijedlogu zakona ujedno se osigurava provedba odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-4220/2020 od 20. listopada 2020. u svezi s pravnim shvaćanjem Ustavnog suda da protiv odluka koje Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju donosi u provedbi mjera poljoprivredne politike mora biti osigurana učinkovita zaštita suda, odnosno neovisnog tijela. Zakonskim prijedlogom propisuje se i pravni temelj za donošenje strategije poljoprivrede, strategije biogospodarstva te ostalih akata strateškog planiranja za provedbu poljoprivredne politike, a omogućuje se i javna objava podataka iz Upisnika poljoprivrednika u cilju učinkovitije kontrole mjera poljoprivredne politike.  

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom 
Ovim nacrtom prijedloga izmjena i dopuna zakona osigurava se dosljedno ispunjavanje zadaće usklađivanja s europskim pravnim okvirom, uz uređivanje poslovnog ponašanja i suzbijanja nepoštenih trgovačkih praksi. Tako se ovim izmjenama i dopunama u bitnom proširuje obuhvat proizvoda, uz dosadašnje uglavnom prehrambene proizvode i na primarne neprerađene poljoprivredne proizvode. U skladu s UTP Direktivom uvode se dvije skupine nepoštenih praksi, izričito zabranjene i uvjetno zabranjene prakse koje su jasno i nedvosmisleno ugovorene na izričit zahtjev dobavljača u okviru ugovora o isporuci poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda čime ispunjavaju propisane uvjete za izuzeće od zabrane. U navedenoj skupini je navedeno 7 uvjetno zabranjenih trgovačkih praksi. Korišteni pojmovi se suštinski usklađuju i ujednačavaju s Direktivom, a obuhvat adresata se značajno širi promjenom praga ukupnog godišnjeg prihoda, tako sada svi kupci s prometom iznad 15 milijuna kuna ulaze u obuhvat zakona. Preciznije se uređuju obveze postojanja pisanog ugovora između kupca i dobavljača, pravila i odgovornosti oko izdavanja računa i otkupnog bloka, a u popis nepoštenih praksi se uključuju sve nepoštene prakse iz EU Direktive, tako se obuhvat proširuje s dosadašnjih 33 na 43 pojave koje se smatraju nepoštenom praksom. Uvode se nenajavljene kontrole te mehanizmi zaštite identiteta prijavitelja nepoštenih praksi s ciljem njihove zaštite od komercijalne i svakog vida odmazde, kao i sustavna primjena postupaka kontrole i kazne kojima će se kažnjavati počinitelji povreda prema ovom zakonu, iako je glavni cilj utvrđenih i uspostavljenih kazni odvraćanje od počinjenja nepoštenih praksi.  


Program potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19 
Cilj Programa je pružanje financijske pomoći primarnim poljoprivrednim proizvođačima koji su  dovedeni u situaciju manjka likvidnosti ili čak potpune nelikvidnosti. Potporom se nastoje sanirati pretrpljeni gubici, osigurati likvidnost poljoprivrednih gospodarstava i očuvati razina primarne proizvodnje prije pojave COVID-19, čime će se posljedično zadržati postojeća razina zaposlenosti, kao i proizvodnja sirovine za prehrambenu i prerađivačku industriju i spriječiti poremećaj u lancu opskrbe hranom. Program je vrijedan 70 milijuna kuna, a uključivat će potporu uzgajivačima goveda  u sustavu krava-tele od 5 milijuna kuna, uzgajivačima tovne junadi 25 milijuna kuna, uzgajivačima krmača 14 milijuna kuna, proizvođačima jabuka i mandarina po 8 milijuna kuna te proizvođačima krumpira 10 milijuna kuna. 

Više možete pročitati na službenoj stranici Ministarstva poljoprivrede. 

Logo EU fondova

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Regionalne agencije DUNEA

Članak je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti informiranja projekta 'Znanjem do EU fondova'

Kontaktirajte nas

  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  +385 20 312 714
  +385 20 312 715
  Branitelja Dubrovnika 41,
     20000 Dubrovnik
Obavještavamo Vas kako ova stranica koristi kolačiće (cookies) u svrhu funkcionalnosti naše web stranice, kvalitetnijeg postavljanja našeg sustava i bolje prezentacije.