Objavljeno e-savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o otocima

Korčula

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske objavilo je 13. studenoga e-savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o otocima. 

Savjetovanje je otvoreno do 28. studenog 2020., a nalazi se na službenoj stranici e-savjetovanja. 

Zakon o otocima, za koji se ovim Nacrtom prijedloga Zakona predlažu izmjene i dopune, stupio je na snagu 29. prosinca 2018., a tijekom njegove dosadašnje provedbe uočena je potreba za izmjenama i dopunama odredbi kojima su propisane pojedine mjere kao i potreba usklađivanja pojedinih odredbi Zakona s drugim propisima.
 
Kako bi se žurno osigurale dodatne potrebne količine vode po subvencioniranoj cijeni za otočane s prebivalištem u otočnim naseljima ili dijelovima naselja koja nisu spojena na javnu vodoopskrbnu mrežu (voda se dostavlja autocisternom ili brodom vodonoscem), Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o izmjeni Zakona o otocima  koja je stupila na snagu 4. srpnja 2020. S obzirom da je Uredba donesena na temelju zakonske ovlasti dane Vladi Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora, navedene odredbe je potrebno žurno prenijeti u zakonski okvir.
 
Uz navedeni razlog donošenja ovog Zakona, utvrđene su i neusklađenosti pojedinih odredbi o otocima u odnosu na novi zakonski okvir o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske što onemogućuje donošenje planova razvoja otoka te pravilnika kojim se propisuje metodologija i postupak njihove izrade, kao i drugih programskih dokumenata koji se odnose na otočni razvoj.
 
Ujedno, uz spomenutu mjeru opskrbe vodom po subvencioniranoj cijeni pojedinih otoka ili dijelova otoka, koji nisu spojeni na javne vodoopskrbne sustave, utvrđeni su i problemi pri provođenju prava na povlašteni javni otočni cestovni prijevoz  određenih kategorija otočana i potrebe uskladbe provedbe tog prava s resornom zakonskom i podzakonskom regulativom. Isto tako utvrđeni su i problemi u provedbi aktivnosti programa „Hrvatski otočni proizvod“ koji će se ovima Zakonom  riješiti.
 
Ovim Zakonom potrebno je urediti i uskladiti način provedbe navedenih mjera kako bi se iste mogle zakonski provoditi.

Logotip europski strukturni i investicijski fondovi
 

 

Kontaktirajte nas

  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  +385 20 312 714
  +385 20 312 715
  Branitelja Dubrovnika 41,
     20000 Dubrovnik
Obavještavamo Vas kako ova stranica koristi kolačiće (cookies) u svrhu funkcionalnosti naše web stranice, kvalitetnijeg postavljanja našeg sustava i bolje prezentacije.