PROMICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA PRIRODNE BAŠTINE DOLINE NERETVE

 Promicanje održivog razvoja prirodne baštine doline Neretve

Program: Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.“

Nositelj: Dubrovačko-neretvanska županija

Trajanje: do 01/11/2020

Proračun: 14.048.072,02 kune

 

Projekt Promicanje održivog razvoja prirodne baštine doline Neretve s ciljem razvijanja javne svijesti o važnosti očuvanja bioraznolikosti i georaznolikosti kroz promociju, edukaciju i interpretaciju zaštićenih dijelova prirode i ekološke mreže Natura 2000, lociran je i /ili povezan sa sljedećim kategorijama područja prirodne baštine:

1. Kategorija zaštićenih područja iz članka 111. stavka 1. podstavka 1. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13):

-           -Tri posebna ornitološka rezervata Prud, Pod Gredom i Orepak

-           -Posebni rezervat ihtiološko-ornitološki Delta Neretve - jugoistočni dio

-          - Značajni krajobraz Predolac-Šibenica i Modro oko i jezero Desne.

i

2. Područja ekološke mreže Natura 2000 prema Uredbi o ekološkoj mreži (NN 124/13, 105/15)

-           -Područja očuvanja značajna za ptice POP Delta Neretve HR1000031; HR2000951 Krotuša; HR2001046 Matica Vrgoračko polje; HR2001242 Vir

-          - Područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove POVS Delta Neretve HR5000031; HR 1000032 Biokovo i Rilić.

  -Projekt obuhvaća 9 infrastrukturnih zahvata, detalji kako slijedi:

 1. Uređenje posjetiteljskog centra i planinarskog doma - rekonstrukcija škole u Baćini - Grad Ploče
 2. Uređenje izložbenog prostora – postav muzeološke koncepcije za „prvu prostoriju“ Prirodoslovnog muzeja u Metkoviću - Grad Metković
 3. Uređenje edu-eko kompleksa na brdu Trovro u Rogotinu - Grad Ploče
 4. Uređenje promatračnice za bioraznolikost na Baćinskim jezerima - Grad Ploče
 5. Uređenje tematskih staza na Baćinskim jezerima – postavljanje informativnih ploča - Grad Ploče
 6. Uređenje pješačkih staza kroz značajni krajobraz predolac-Šibenica - Grad Metković
 7. Uređenje edu-eko vrta u sklopu OŠ fra Ante Gnječa u Staševici - Grad Ploče
 8. Uređenje edu-eko dječjeg igrališta u Otrić-Seocima - Općina Pojezerje
 9. Nabava i postavljanje opreme i sustava tehničke zaštite - Grad Metković

Problemi na koje se projekt odnosi: nedovoljno valorizirana prirodna baština doline Neretve; nedostatak inovativnih i kvalitetnih turističkih sadržaja; nedostatak turističkih proizvoda i sadržaja atrakcija prirodne baštine; nedostatak edukativnih sadržaja i obrazovnih kapaciteta na temu zaštićenih dijelova prirode i ekološke mreže Natura 2000; neučinkovito upravljanje lokalitetima prirodne baštine; neadekvatno korišten prirodni kapital doline Neretve. Glavni cilj je održivo korištenje prirodne baštine doline Neretve kroz uređenje postojeće i stvaranje nove turističko-edukativne ponude, edukaciju predstavnika obiteljskih gospodarstava i ostalih poduzetnika, djelatnika u turizmu, školske djece, osoba s invaliditetom i posjetitelja o važnosti očuvanja zaštićenih dijelova eko mreže Natura 2000 doline Neretve te njezinu promociju. Vizija projekta je stvoriti kritičnu masu zaokruženih edukativnih ekoturističkih kompleksa, sadržaja i objekata na projektnom području u svrhu zoniranja doline Neretve kao jedinstvenog ekoturističkog područja međunarodne važnosti. Projektom se također želi diversificirati postojeća turistička ponuda s naglaskom na ekoturizam i sadržaje specifične za područje doline Neretve što će rezultirati produženjem turističke sezone, povećanjem broj noćenja i posjetitelja te ujedno omogućiti rast gospodarstva i sprječavanje depopulacije.

Očekivani rezulati:

 • Kreirano 6 novih edukativno-posjetiteljskih infrastrukturnih sadržaja za razvoj javne svijesti o važnosti očuvanja zaštićenih dijelova prirode i Natura 2000 mreže doline Neretve;
 • Kreirana 2 nova edukativna sadržaja u svrhu podizanja obrazovnog kapaciteta djece školske dobi o važnosti očuvanja zaštićenih dijelova prirode i Natura 2000 mreže doline Neretve;
 • Izrađen 1 Akcijski plan upravljanja posjetiteljima za projektno područje;
 • Definirane 1 Mjere za praćenje posjetitelja za projektno područje;
 • Kreiran 1 novi sadržaj na 2 lokacije tehničke opreme i postavljanja sustava za zaštitu od požara zaštićenih dijelova prirode i Natura 2000 mreže doline Neretve;
 • Kreirana i provedena 21 nova edukativna radionica na temu očuvanja prirodnih vrijednosti doline Neretve kojima je obuhvaćeno 725 dionika ciljnih skupina;
 • Kreirano novih 10 tipova promotivnih materijala u ukupno 16171 primjerak u svrhu podizanja razine svijesti o obnovljenoj prirodnoj baštini doline Neretve i projektnih rezultata.

Partnerski konzorcij:

Dubrovačko-neretvanska županija u ulozi nositelj s partnerima Regionalnom razvojnom agencijom Dubrovačko-neretvanske županije – DUNEA-om, Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, zatim jedinicama lokalne samouprave Gradom Metković i Gradom Ploče te suradnicima Turističkom zajednicom Dubrovačko-neretvanske županije, Turističkom zajednicom Grada Ploče, Turističkom zajednicom Grada Metkovića i Hrvatskim planinarskim društvom Grabovica.

Kontakt osoba: Iva Pozniak, ipozniak@dunea.hr, 020 638 453.

Vidljivost OPKK

 

Kontaktirajte nas

  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  +385 20 312 714
  +385 20 312 715
  Branitelja Dubrovnika 41,
     20000 Dubrovnik
Obavještavamo Vas kako ova stranica koristi kolačiće (cookies) u svrhu funkcionalnosti naše web stranice, kvalitetnijeg postavljanja našeg sustava i bolje prezentacije.