Nabava usluge promocije i vidljivosti na projektu „WINTER MED“: web portali i radio

Predmet nabave su usluge promocije i vidljivosti putem medijskih objava, što podrazumijeva usluge
oglašavanja na web portalima te gostovanje i objave vijesti i najava na lokalnoj radio postaji, prema
grupama predmeta nabave, sve sukladno opisu, opsegu, uvjetima i zahtjevima iz ove Dokumentacije o
nabavi i Troškovniku iz Priloga 2. Odabrani ponuditelj je dužan izvršiti usluge koje su predmet nabave
uredno, savjesno i odgovorno, pažnjom dobrog stručnjaka, po najvišim profesionalnim standardima i
priznatim pravilima struke.

JU_DUNEA_NJV-15-2020_Dokumentacija_o_nabavi.pdf

JU_DUNEA_NJV-15-2020_Poziv.pdf

JU_DUNEA_NJV-15-2020_Prilog_1._-_Ponudbeni_list_za_grupu_1.pdf

JU_DUNEA_NJV-15-2020_Prilog_1._-_Ponudbeni_list_za_grupu_2.pdf

JU_DUNEA_NJV-15-2020_Prilog_2._-_Troškovnik_za_grupu_1.pdf

JU_DUNEA_NJV-15-2020_Prilog_2._-_Troškovnik_za_grupu_2.pdf

JU_DUNEA_NJV-15-2020_Prilog_3._-_Izjava.pdf

JU_DUNEA_NJV-15-2020_Odluka_o_odabiru_ponuda.pdf

JU_DUNEA_NJV-15-2020_Zapisnik_i_ocjena_ponuda.pdf

Nabava usluge promocije i vidljivosti na projektu „Znanjem do EU fondova“: web portali i novine

Predmet nabave su usluge promocije i vidljivosti putem medijskih objava, što podrazumijeva usluge
oglašavanja na web portalima i putem tiskanih medija, sve sukladno opisu, opsegu, uvjetima i
zahtjevima iz ove Dokumentacije o nabavi i Troškovniku iz Priloga 2. Odabrani ponuditelj je dužan
izvršiti usluge koje su predmet nabave uredno, savjesno i odgovorno, pažnjom dobrog stručnjaka, po
najvišim profesionalnim standardima i priznatim pravilima struke.

JU_DUNEA_NJV-07-2020_Dokumentacija_o_nabavi.pdf

JU_DUNEA_NJV-07-2020_Poziv_na_dostavu_ponude.pdf

JU_DUNEA_NJV-07-2020_Prilog_1._-_Ponudbeni_list.pdf

JU_DUNEA_NJV-07-2020_Prilog_2._-_Troškovnik.pdf

JU_DUNEA_NJV-07-2020_Prilog_3._-_Izjava.pdf

Javni natječaj - 12/2019

Na temelju članka 11. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), odredbi članka 18. Statuta, članka 6. Pravilnika o radu te članka 8. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i plaćama djelatnika, Javna ustanova REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA DUBROVAČKO - NERETVANSKE ŽUPANIJE – DUNEA, Dubrovnik, Branitelja Dubrovnika 41, OIB: 59914845989, koju zastupa Ravnateljica Melanija Milić (dalje: Ustanova) raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto:

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PRIPREMU I PROVEDBU EU PROJEKATA (M/Ž), 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme uz obvezni rok probnog rada u trajanju od 6 (šest) mjeseci, u punom radnom vremenu.

Na natječaj se mogu javiti ravnopravno osobe oba spola (članak 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN 82/08, 69/17).


Datum objave: 5/12/2019 

Prilog 1. Natječaj za radno mjesto - Viši stručni suradnik za pripremu i provedbu EU projekata; prosinac 2019


Datum izmjene 17.12.2019

Obavijest o pisanoj provjeri i intervjuu kandidata_Viši stručni suradnik za pripremu i provedbu EU projekata_prosinac 2019

Datum izmjene 20.12.2019

obavijest o izboru kandidatkinje_VSS EU projekti_prosinac 2019

Testimonials

Through the County Development Agency over the past three and a half years a number of projects have been realized or initiated for which more than 7 million Euros have been provided by the EU

Contact us

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  +385 20 312 714
  +385 20 312 715
  Branitelja Dubrovnika 41,
     20000 Dubrovnik

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.